طبق اخرين شنيده ها شهردار معرفي شده شوشتر طبق بند ٣ شرايط احراز را ندارد و صلاحيت وي تاييد نشده است.

طبق اخرين شنيده ها شهردار معرفي شده شوشتر طبق بند ٣ شرايط احراز را ندارد و صلاحيت وي تاييد نشده است.

شوراي شهر شوشتر با توجه به نزديكي عيد نوروز بايد هرچه سريع تر نسبت به معرفي شهردار جديد اقدام كند.بر اساس اخبار رسیده نامه ای از ۱۳ اسفندماه از سوی اداره کل امور شهری استانداری خوزستان به فرمانداری شوشتر رسیده است که بر اساس این نامه شهردار شوشتر به استناد آیین نامه انتخاب شهرداران نمی تواند به این سمت انتخاب شود، ایشان باید ۵ سال سابقه مدیریت میانی در شهرداری داشته باشد که سابقه اسکندری نیا ۳٫۵ سال است.