دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی داستان ایرانی گفت: جشنواره ملی داستان ایرانی برای اولین بار در کشور در شوشتر برگزار می‌شود.

امینه گل زاده، دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی داستان ایرانی گفت: جشنواره ملی داستان ایرانی باهدف جریان سازی فرهنگی با زبان شیوای هنر داستان نویسی برای کمک به تحقق شعار سال حمایت ازکالای ایرانی در ۲ بخش آزاد در روز هجدهم اسفندماه با حضور و معرفی برگزیدگان اجرا خواهد شد.

گل زاده بیان داشت: تا ۳۰ دی، تعداد ۵۱۳ اثر از استان‌های تهران، زنجان، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و خوزستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۵ اسفند ماه در محل فرهنگ و  ارشاد اسلامی شوشتر با حضور هوشنگ بهداروند و زهره بصیری مورد برسی و داوری قرار می‌گیرند.