سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر از متوقف کردن خودروی حمل کشتار غیر مجاز دام در این شهرستان خبر داد و گفت: پرونده متخلفین برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر از متوقف کردن خودروی حمل کشتار غیر مجاز دام در این شهرستان خبر داد و گفت: پرونده متخلفین برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دکتر مرتضی قریشی افزود: بر اساس مکاتبات ، هماهنگی ها و اخذ دستورات مقامات قضائی و انتظامی و مصوبات شورای تامین شهرستان، اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی شوشتر طی عملیاتی گسترده به همراه مامورین انتظامی در جاده شوشتر به مسجدسلیمان ، با افراد متخلف که اقدام به کشتار غیر مجاز دام و عرضه گوشت غیر بهداشتی به مسافرین می کردند برخورد قانونی صورت گرفت.

دکتر قریشی اظهار کرد: در این عملیات یک خودرو که در حال عرضه گوشت غیر بهداشتی بود، توقیف و خودرو نامبرده به پارکینگ منتقل شد و پرونده متخلفین جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید

دکتر قریشی افزود : شهروندان و مسافرین گرامی از خرید گوشت در مسیر های جاده ای که بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی می باشد خودداری نموده و گوشت خود را از مکان های مجاز که دارای لیبل و برچسب آبی رنگ اداره دامپزشکی می باشد خریداری نمایند.