شنبه 12 اسفند 96 - 16:04
کد خبر: 14317
صفحه اصلي » سرويس شوشتر


تيراندازي درب كشت و صنعت كارون

بر اساس اخبار رسيده به شوشترنامه، تجمع امروز درب كشت و صنعت كارون بارتيراندازي ازدسوي تجمع كنندگان همراه بوده است.

بر اساس اخبار رسيده به شوشترنامه، تجمع امروز درب كشت و صنعت كارون بارتيراندازي ازدسوي تجمع كنندگان همراه بوده است.

هنوز درباره خسارت هاي جاني و مالي در اين زمينه خبري در دست نيست.