يكشنبه 17 دي 96 - 19:50
کد خبر: 14259
صفحه اصلي » سرويس شوشتر


جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان شوشتر برگزارشد

جلسه معاونین آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان شوشترباحضورمدیریت آموزش وپرورش شوشتروتعدادی ازمعاونین آموزشی مدارس ابتدایی درسالن جلسات شهیدعابدی پور(ساختمان مدیریت آموزش وپرورش ) این شهرستان برگزارگردید.     

علیرضاچراغی معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش شوشتردرسخنانی هدف ازبرگزاری این جلسه راتبیین وتشریح اهم وظایف ومسءولیت های معاونین آموزشی درمدارس وبیان راهکارهای کیفی آموزش ابتدایی بیان کرد.                  

گفتنی است درحاشیه این جلسه علیرضامعینی مدیرآموزش وپرورش شوشترنیزدرسخنانی به بیان مسایل وآسیب های موجوددرمدارس ابتدایی وشیوه های مقابله باآن هاپرداخت.