دوشنبه 29 آبان 96 - 23:35
کد خبر: 14222
صفحه اصلي » سرويس شوشتر


کشت پاییزه گندم در شهرستان شوشتر آغاز شد

*کشت پاییزه گندم درسطح 50 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم شهرستان شوشتر آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر گفت: کشت پاییزه محصول گندم در آبان ماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

جمیل ضافی پور زرگانی افزود: امسال چهار هزار تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان این شهرستان توزیع می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی شده امسال 40هزار هکتار از اراضی آبی و 10هزار هکتار از اراضی دیم این شهرستان به کشت گندم اختصاص یابد.

سال گذشته حدود 36هزارهکتار گندم آبی و15هزار هکتار گندم دیم در شوشتر کشت شد که محصول گندم دیم به دلیل خشکسالی غیر قابل برداشت شد.129هزارتن گندم مازاد برمصرف از سایر کشاورزان شوشتر در سال گذشته توسط مراکز خرید تعاونی روستایی خریداری شد.

شهرستان شوشتر از نظر سطح کشت رتبه سوم و از نظر تولید رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داده است.