چهارشنبه 5 مهر 96 - 18:14
کد خبر: 14184
صفحه اصلي » سرويس شوشتر

باوجود كمبود نيروي شديد؛
تعدادي نيروي آموزش پرورش شهرستان شوشتر به دزفول منتقل شد

بر اساس اخبار موثق رسيده، تعدادي نيروي رسمي موجود در آموزش و پرورش شهرستان شوشتر به دزفول منتقل شده است، اين انتقال در حالي انجام مي شود كه شوشتر به شدت با كمبود نيرو مواجه است.

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر اظهار كرد: اين انتقال به صورت يكطرفه انجام شده است و اين نيروها بدون اعلام قبلي از روز شنبه در محل كار خود حاضر نشده اند.

عليرضا معيني افزود: شوشتر با انتقال اين نيروها موافقت نكرده است ولي مقرر شده تا به جاي اين نيروها نيروي حق التدريس به شوشتر اختصاص يابد.