ارسطوزاده مدیر پایگاه سازه های آبی شوشتر شد

8 مهر 97 | 08:10

به گزارش شوشترنامه، محمدحسین ارسطوزاده که 12 سال پیش نیز مدیر پایگاه سازه های آبی تاریخی شوشتر بوده است، بار دیگر مدیر این پایگاه شد.

وی در روند ثبت جهانی این پایگاه نقش اساسی داشته است و پیشتر نیز مدیر پایگاه ثبت جهانی شوش بوده است.پیش از این بیژن حیدری زاده مدیر پایگاه سازه های آبی تاریخی شوشتر بود که با حکمی به پایگاه شوش باز می گردد و مدیریت این پایگاه را برعهده خواهد گرفت.

برای ارسطوزاده در سمت جدید پایگاه سازه های آبی تاریخی شوشتر آرزوی توفیق داریم.


ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر