خیرین شوشتر 960میلیون ریال برای بهزیستی گلریزان کردند

9 خرداد 97 | 14:50

نرگس بهداروند اظهار داشت: از این مبلغ 260 میلیون ریال کمک نقدی و 700میلیون ریال کمک غیر نقدی است که از 80نیکوکار این شهرستان جمع آوری شد.

وی افزود: کمک نقدی برای درمان، تأمین مسکن، هزینه تحصیل، ازدواج و نیازهای اولیه زندگی معلولان و افراد بی سرپرست به آنان پرداخت وکمک های غیر نقدی به تناسب نیاز بین آنان توزیع می شود.

رییس اداره بهزیستی شوشترادامه داد:خیرین همچنین هزینه تامین جهیزیه 6زوج معلول در این جشن پذیرفتند.

وی گفت:در شهرستان شوشتر حدود یک هزار و 500خانوار بی سرپرست و چهار هزار و150 معلول وجود دارد که به صورت مستمر و غیر مستمر از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.


ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر