تيراندازي درب كشت و صنعت كارون

12 اسفند 96 | 16:04
بر اساس اخبار رسيده به شوشترنامه، تجمع امروز درب كشت و صنعت كارون بارتيراندازي ازدسوي تجمع كنندگان همراه بوده است.

بر اساس اخبار رسيده به شوشترنامه، تجمع امروز درب كشت و صنعت كارون بارتيراندازي ازدسوي تجمع كنندگان همراه بوده است.

هنوز درباره خسارت هاي جاني و مالي در اين زمينه خبري در دست نيست.


ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر