آتش سوزی در اثر ثبت جهانی شوشتر؛ بخشی از باغ خان شوشتر در آتش سوخت

21 دي 96 | 19:37

ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر